TBI Bank придобива миноритарен дял в дигиталната банка Monobank

Норвежката Monobank е специализирана в областта на потребителското финансиране

TBI Bank придобива миноритарен дял в дигиталната банка Monobank

Снимка: TBI Bank

Коментари